Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie

Biblioteka w Czchowie

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 o opiece nad zbiorami  pozwolił stworzyć sieć bibliotek publicznych na terenie całego kraju. Na mocy tego dekretu powstały wojewódzkie, powiatowe i gminne biblioteki publiczne. W 1948 roku Zarząd Gminy w Czchowie otrzymał 198 książek z Ministerstwa Oświaty, co stanowiło podstawę powołanej 4 stycznia 1949 roku placówki bibliotecznej na terenie gminy. Kierownictwo powierzono Czesławowi  Górskiemu, który został przeszkolony na kursie bibliotecznym I stopnia w Krakowie. Wkrótce, bo już w 1950  roku stanowisko to przejęła jego żona Maria Górska.  Pierwszy lokal biblioteczny  stanowiło pomieszczenie dawnego sklepu - ciasne, zimne jak odnotowano w kronice. Jednakże już w 1952 roku po pożarze biblioteki, w wyniku którego liczący już 560 woluminów księgozbiór bardzo ucierpiał, wynajęto nowe pomieszczenie z lepszymi warunkami .
 
W 1949 roku na terenie gminy Czchów  uruchomionych zostaje siedem punktów bibliotecznych w poszczególnych gromadach. Na dobry początek wyposażono każdy z nich w 25 książek na stałe oraz 30 książek okresowo wymienianych. Kierownictwo nowych placówek  objęli;
Filipowice- Niedzielska Władysława
Jurków -  Piechnik Zofia
Piaski Drużków – Krzyżak  Maria
Tworkowa – Tekiela Maria
Tymowa – Salaterska Albina
Wytrzyszczka – Ruszar  Zofia
Złota- Garstecki Stanisław
 
W latach 1950-58 biblioteka oprócz działalności statutowej zajmuje się czynnym krzewieniem  życia kulturalnego na terenie całej gminy. 
W 1958 roku na własną prośbę z pracy w bibliotece rezygnuje pani Maria Górska. Jej następczynią  na 5 lat zostaje Maria Rybicka. W tym samym roku 2 grudnia biblioteka przenosi się do nowego lokalu. Są to pomieszczenia budynku Gromadzkiej Rady Narodowej.
Rok 1982 przynosi kolejną zmianę na stanowisku kierowniczym Biblioteki w Czchowie, po 27 latach pracy odchodzi na emeryturę pani Maria Górska oraz drugi pracownik biblioteki Kazimiera Pawlik.  Kierownictwo placówki zostaje przekazane na ręce pani Rozalii Krakowskiej.
W latach 80-tych biblioteka w Czchowie prężnie się rozwija, przybywa nowych woluminów oraz  nowych czytelników, w tym także sezonowych. Nadal organizowane są cieszące się zainteresowaniem konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy. W  latach 90 działa przy bibliotece teatrzyk kukiełkowy, organizowane są spotkania autorskie, między innymi z: Joanną Papuzińską, Małgorzatą Musierowicz, Jerzym Harasymowiczem, Waldemarem Smaszczem , Andrzejem Grabowskim. W1997 roku czchowska placówka zostaje wyróżniona wśród bibliotek województwa tarnowskiego za bardzo dobre wyniki czytelnicze.
 
W roku 2000 Czchów dzięki staraniom  władz odzyskuje prawa miejskie. Koniec wieku, nowe tysiąclecie, nowe wyzwania przed placówką. Pojawiają się w bibliotece komputery  z dostępem do Internetu. Trwają prace przy  katalogowaniu  książek i wpisywaniu do bazy komputerowej. W 2019 roku następują zmiany  kadrowe i lokalizacji: na emeryturę przechodzi kierownik biblioteki Pani Rozalia Krakowska. Na stanowisko kierownika zostaje powołana Małgorzata Motak. Biblioteka  z magistratu  zostaje przeniesiona na ul. Szkolną 1 ( budynek dawnej apteki).  Cały rok 2020 bibliotekarze pracują przy kodowaniu, na każdej książce pojawia się naklejka z kodem  kreskowym - to za ich pomocą będą sprawnie zapisywane na kontach czytelniczych wypożyczone pozycje.
Od stycznia 2021 roku przechodzimy do ostatniego etapu komputeryzacji biblioteki. Zostają  podłączone  następujące moduły: wypożyczalnia, elektroniczne scontrum oraz moduł zdalnego zamawiania i rezerwowania zbiorów. W bibliotekach w Czchowie, Jurkowie i Tymowej wydawane są Czytelnikom plastikowe karty czytelnika, na których znajduje się nowe logo biblioteki. Tą jedną kartą można posługiwać się w w/w placówkach. Z przedsięwzięć promujących i upowszechniających czytelnictwo, obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru,  we wszystkich naszych placówkach prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. Ma ona  na celu rozpowszechnianie czytelnictwa i promocję książki, jako sposobu na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Poza tym Biblioteka organizuje imprezy promujące kulturę naszego regionu oraz spotkania, które pozwalają zachować dziedzictwo historyczne. Biblioteka zbiera dokumenty życia społecznego, powiększa zbiory regionalne.
 
Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy :
- wystawy nowści czytelniczych jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji
-  konkursy czytelnicze
- wycieczki  i lekcje biblioteczne
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji ze słowników, encyklopedii, wyszukiwaniu informacji w Internecie, pomoc w zakładaniu skrzynek mailowych)
- dyskusje na temat nowo zakupionej literatury
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik
- współpraca ze Szkołami Podstawowymi 
 
Biblioteka stara się w ten sposób zachęcić wszystkich do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Droga do wykształcenia u dzieci nawyku regularnego czytania i miłości do książek wymaga dużego zaangażowania i czasu, zarówno rodziców, jak i bibliotekarzy. Staramy się, aby na naszych najmłodszych czytelników czekała bogata oferta książkowa. Rozwój czytelnictwa jest jednym z priorytetów naszej biblioteki. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego od kilku lat realizujemy  projekt  „Mała książka – wielki człowiek”, który przybliża najmłodszym bogactwo i piękno literatury, wspierając ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Zaproponuj zakup książki

facebook

katalog on-line

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Programy:

Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Instytut Ksiażki

Mała Ksiażka Wielki Człowiek

 

Imieniny